Over de stichting

Doelstelling

Door het Voeding op School Programma hoeft geen één kind met honger naar school te gaan.
Elke schooldag krijgen 572 kinderen van behoeftige gezinnen op Bonaire een gratis broodmaaltijd aangeboden op school of opvang.

Veelgestelde vragen

glijbaanWelke kinderen komen in aanmerking voor ontbijt op school?
Scholieren die meedoen aan het project zijn vaak kinderen en jongeren die zich in een achterstandsituatie bevinden. De directeuren, onderwijzers en begeleiders op de scholen en instellingen kennen deze kinderen/jongeren en de thuisomgeving goed genoeg om te weten of het echt om kinderen gaat die het nodig hebben. De scholen en instellingen doen daarvoor een aanvraag bij Stichting Voeding op School. Stichting Voeding op School vertrouwt de beoordeling van de scholen en instellingen die aantallen doorgeven is niet bij de selectie van deelnemers betrokken.

Wie zorgt voor de financiering van Voeding op School?
Sinds 2012 wordt het door het Openbaar Lichaam Bonaire gefinancierd doormiddel van zorgcontract met de Stichting Voeding op School.

Hoe is de distributie van het voedsel georganiseerd?
Om 7 uur in de ochtend staan de pakketten klaar bij Pietersz Distribution. Voor elke school/instelling een karretje met daarin de hoeveelheden nodig voor desbetreffende organisatie. Een vertegenwoordiger van de school/instelling haalt het pakket op, waarna het op school wordt klaargemaakt en aan de kinderen gegeven. De kinderen krijgen op school belegde broodjes, juice en fruit. Er wordt gevarieerd met zoet en hartig beleg, smaken juice en ook met yoghurt.

_Jaarverslag 2019 Voeding op School 2019

Financiële jaarrekening 2019

Halfjaar rapportage 2020