NL Proyekto Kumpleaño

Een project van Stichting Voeding op School Bonaire. 

Doel:

Kinderen uit arme gezinnen krijgen op hun verjaardag een verjaardagscadeau.

Werkwijze
Kinderen zijn geselecteerd uit de kinderen uit ons voeding op school programma.
Onze Stichting zorgt dat er voor ieder kind een box komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en jongen/meisje. De leeftijd is tot 4 t/m.12 jaar.

Dit jaar willen we 140 kinderen in aanmerking laten komen.

Wij ontvangen (nog) geen vergoeding voor dit project. Daarom hebben wij uw donaties en sponsoring hard nodig.

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor veel kinderen op Bonaire is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek.