Begunstigers

Openbaar Lichaam Bonaire

Conform zorgcontract met het Openbaar Lichaam Bonaire voert de stichting de operationele taken van het project uit. Het zorgcontract loopt per kalenderjaar en is inmiddels ook toegekend voor het jaar 2022.


www.bonairegov.com/

openbaar-licaam

Onze bestuursleden Shaina Offerman en Tom Bergh tekenden 22 januari het zorgcontract 2020 bij het bestuurscollege.

Sponsors