pap Contact

Kontakto
Notifikashon/Petishonnan

Bo tin kambio den e kantidat di kuminda òf petishon pa yunan adishonal?
Bo tin keho o remarke tokante e paketenan?
Tuma kontakto ku e atministrashon di proyekto: Shirlene Volk.
.

E-mail: voedingopschool@gmail.com

Informashon di kontakto
Stichting Voeding op School
Pòstbùs 465
Boneiru
Karibe Hulandes
voedingopschool@gmail.com

Direktiva


Presidente
Addo Stuur
astuur@gmail.com

Sekretario
Tom Bergh
berghtom@hotmail.com
Tel: +599 7005329Tesorero /sekretario
Shaina Offerman
shaina.offerman@outlook.com
Tel: +599 ‭785 2622‬

Mas informashon di e fundashon